If you’re looking to live a great sex life then you must consider the Escort New York services. They are able to offer a premium experience for night out due to their strong personalities and class, which makes an excellent option. It is possible to choose from an assortment of women to accompany New York girls from different cities. Each girl will have an individual style and will adhere to the highest standards. There is a stunning feeling and a lot of sexuality. Asian Escorts can be a wonderful choice for romantic dinners. They are able to make your date unforgettable by their vibrant and captivating nature. An excellent escort could be found for any special occasion for example, an engagement or wedding. Your escort can help you arrange a meeting with your prospective spouse. If you are an medical student who is taking a test on clinical terms and you want to be sure that you have a reputable escort to provide top-quality aid. Your escort won’t cause you any harm, regardless if you are taking a test or going through a procedure.escorts ny An escort service that is located in New York that is top-notch can handle anything! And with a wide variety of escort options available in New York, you’ll find that a sexy escort service is an excellent alternative for all occasions. Asian Escorts are able to meet all of your sexual desires. They’re petite, gorgeous, and capable of satisfying your every whim. Whether you’re looking for a sensual massage, fetish sexual sex or bondage, there’s an Asian escort near you to satisfy every whim. Since they’re Asian so you’re at ease knowing that you’ll be in safe hands when it comes to getting sexual sex with an Asian Escort.

Salon Podłóg
Salon Podłóg
Usługi
Usługi

Parkiety od A do Z

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Projekt Parkiet Dariusz Giemza ul. Krakowska 63/13, 47-100 Strzelce Opolskie: Telefon: +48 77 307 08 70, e-mail: [email protected] 
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu określonym w miejscu ich przekazania (np. zapytanie o cenę, przedstawienie oferty, sprzedaż, konsultacja) na podstawie uzasadnionego interesu ADO, którym jest: 
  • przychód ze sprzedaży produktów i usług,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności,
  • dopełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora oraz podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, jak i podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające);
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do przeprowadzenia pełnej obsługi jak i upływu czasu archwiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu obsługi przez firmę;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Adres

Projekt Parkiet Salon
ul. Krapkowicka 8,  Opole | 47-715 Opole
NIP 756-177-80-77 | REGON 160026107

Godziny otwarcia 

PON.-PIĄT. 8:00 – 16:00